• Opprett konto
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Separasjon

Separasjon betyr atskillelse. Meningen med separasjonen er at ektefellene skal bo fra hverandre i en periode før de får innvilget skilsmisse.

separasjonDenne tiden skal partene bruke til å tenke igjennom beslutningen om å oppløse ekteskapet: Er den endelig? Ektefellene får samtidig anledning til å prøve seg hver for seg. Separasjonstiden skal motvirke forhastede beslutninger om skilsmisse.

Separasjon

Du kan separere deg på to måter:

 1. Søke fylkesmannen om separasjon. Kan gjøres ved å fylle ut følgende skjema: "Søknad om separasjon"
 2. Via samlivsbrudd - dvs at man flytter fra hverandre uten noen søknad.  

Det mest vanlige er å ta ut separasjon. Vigelsesattest og evt. meklingsattest skal vedlegges søknaden.

Begjæringen må underskrives av begge ektefellene, men den enes underskrift er tilstrekkelig når den andre ikke ønsker separasjon. Underskriften(e) skal bekreftes av to vitner over 18 år, advokat eller offentlig tjenestemann.

Søknaden sendes fylkesmannen i det fylket dere sist bodde sammen. Har begge flyttet fra dette fylket, sendes søknaden til fylkesmannen i fylket der en av dere nå bor.

Krav til megling ved barn under 16 år

Har dere felles barn under 16 år, må foreldrene møte til mekling før separasjons- eller skilsmissesaken bringes inn for fylkesmannen. Meklingsattest kreves vedlagt søknaden om separasjon.

Når du kontakter fylkesmannen kan du også få en oversikt over godkjente meklere i området du bor. Alle familievernkontorene har forøvrig godkjente meklere.

Brudd på separasjonen

Dere kan naturligvis når som helst gjenoppta samlivet ved å flytte sammen igjen (eller fortsette å bli boende sammen). Separasjonen faller i disse tilfellene automatisk bort. Skulle dere senere likevel ønske skilsmisse, må man søke fylkesmannen om ny separasjon.

Tilbringer dere begrenset tid (f eks ferier) sammen pga barna, vil ikke dette føre til brudd på separasjonen.

Virkningen av separasjon

I separasjonstiden er dere fortsatt formelt gift, og det er derfor ikke mulig å gifte seg igjen på nytt i denne perioden.

Fra det tidspunktet Fylkesmannen mottar begjæringen om separasjon, inntrer en praktisk viktig konsekvens: Den ene eller begge partene kan kreve deling av formuen. Om man velger å utsette delingen til skilsmissen foreligger, er det likevel formuesmassens verdier på separasjonstidspunktet som gjelder ved delingen.

Bor barna hos deg, så har du rett på utvidede støtteordninger/trygdeytelser. Både ved separasjon og skilsmisse kan man kreve sine eventuelle økonomiske rettigheter; utvidet barnetrygd, overgangsstønad, barnebidrag, ektefellebidrag, ektefellepensjon og rett til å holde arv eller nye erverv utenfor delingen.

 

 

Kilder:

paragrafen.no
fylkesmannen.no

 

Ring en advokat !

Amundsen EH

Du er her: Home Separasjon