• Opprett konto
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Skatteklasse for aleneforsørgere

Statsbudsjettet 2013: Skatteklasse 2 erstattes med nytt særfradrag

Dagens ordning med skatteklasse 2 for enslige forsørgere forsvinner. Men det rammer bare enslige forsørgere som får ny samboer. Samt enslige forsørgere til hjemmeboende barn over 18 år. Fordelen utgjør omlag 13.000 kroner årlig.

skatteklasseEnslige forsørgere blir liknet i skatteklasse 1 fra 2013. Skatteklasse 2 faller bort for disse. Som erstatning for fordelen ved økt personfradrag i skatteklasse 2, gis det fra 2013 et nytt særfradrag i alminnelig inntekt for deg som bor alene med omsorg for barn under 18 år, og som mottar utvidet barnetrygd.

Hvem har krav på særfradraget?

Særfradraget gjelder deg som forsørger et eller flere barn under 18 år, og som er ugift, skilt, separert, enke/enkemann og ikke lever med samboer på varig basis. Du har rett til særfradrag hvis NAV anser deg som reell enslig forsørger, og du mottar utvidet barnetrygd i løpet av året. Barnet du forsørger må være under 18 år. Du får ikke særfradrag om du kun forsørger ungdom som har fylt 18 år.

Det nye særfradraget gis til enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd fra NAV etter barnetrygdloven § 9. Barnetrygd gis for barn under 18 år. Utvidet barnetrygd gis til enslige forsørgere og er barnetrygd for ett barn mer enn forsørgeren faktisk bor sammen med.

Hvis du har vært samboer over 12 måneder, får barn med samboer eller gifter deg, opphører retten din til utvidet barnetrygd.

Hvor mye fradrag har du krav på?

Du får særfradrag for samme antall måneder som du har vært enslig forsørger og mottatt utvidet barnetrygd fra NAV. Hvis du har avtale om delt bosted for barnet/barna, og derfor mottar delt utvidet barnetrygd fra NAV, får du særfradrag med halv månedssats.

For 2013 er særfradraget kr 3 930 per måned. Fullt fradrag utgjør kr 47 160 per år. Ved delt utvidet barnetrydgd blir fradraget 1 965 kroner per måned.

 

 Kilder:

stortinget.no - Publikasjon ang. forslag til avvikling av skatteklasse 2
skatteetaten.no - enslig forsørger


Ring en advokat !

Amundsen EH

Du er her: Home Skatteklasse