ADVOKATEN SVARER DEG GRATIS I FORUM

Advokat M. Røed er spesialisert i barne- og familiesakerer. Han har langvarig og variert erfaring innenfor barne- og familieretten med regelmessig oppdrag for domstolene. Han har også ledet en kontrollkommisjon for tvungent psykisk helsevern, undervist og skrevet en rekke artikler innenfor barne- og familieretten.

Velkommen til å stille spørsmål til advokaten i vårt forum. 

Advokat Mathias Røed er partner i Advokatfirmaet Alvik, Røed og Stang Lund.
Gå til toppen