Skilsmisse.net

Finnes det håp?

Er det mulig å finne tilbake til det gode livet sammen?

Forskjellen mellom parterapi og familierådgivning

Navnebytte etter skilsmisse

Rettshjelpere - et rimeligere alternativ til en advokat

Det å konsultere en advokat kan bli en dyr affære, men det finnes rimeligere alternativer, - nemlig rettshjelpere som har en betydelig lavere timepris.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten.

Skatteklasse for enslige forsørgere

Det er ikke lengre skatteklasse 2 for enslige forsørgere, istedet gis et nytt særfradrag.

Hvem bestemmer over barnets penger og verdier?

Er barnet under 18 år er det foreldrene som er verge for barnet, noe som betyr at de også har ansvar for barnets økonomi. 

Gjenlevendepensjon til fraskilt ektefelle

Har du krav på ektefellepensjon fra din fraskilte partner?

Ektefellebidrag

Hvem kan få ektefellebidrag?

Barnebidrag

Barnebidrag skal betales av den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet sitt.

Side 2 av 5
Go to top