Skilsmisse.net

Foreldres rett til info fra skole

Foreldre med felles foreldreansvar kan kreve å få den samme info fra skole ol.

Meklingsattest

Etter at dere har vært til første meklingstime, får dere en meklingsattest.

Mekling

Mekling er pålagt både med hjemmel i ekteskapsloven og i barneloven.

Hva er en samværsavtale og hva må du ta med avtalen?

Hva betyr en samværsavtale og hva er viktig å ta med i avtalen?

Reisekostnader ved samvær

Hvis barnefaren og barnemoren bor et stykke fra hverandre, kan barnas reisekostnader bli høye.

Foreldreansvar vs. daglig omsorg

Daglig omsorg

Hva er daglig omsorg?

Samvær

 Hva er samvær?

Foreldreansvar

Hva er foreldreansvar og hva betyr det?

Hvor skal barnet bo? / Fast bosted

Når far og mor flytter fra hverandre blir spørsmålet hvor barnet skal bo fast og hvilke regler som gjelder for barnefordeling.

Side 3 av 5
Go to top