Skilsmisse.net

Tips for barnets beste i forhold til en skilsmisse

Tips til hvordan mamma og pappa bør oppføre seg i forhold til barna i en skilsmisse.

Hvordan informere barnet?

Definisjoner og begrep

Forklaringer på ord og begreper.

Barnet i skilsmissen

At pappa og mamma skal skilles er de fleste barns store skrekk. 

Partnerskap vs ekteskap

Det er pr. 1. januar 2009 vedtatt endringer i ekteskapsloven som gjør at homofile kan gifte seg.

Go to top