Når far og mor flytter fra hverandre blir spørsmålet hvor barnet skal bo fast og hvilke regler som gjelder for barnefordeling.

Go to top