Retten til å uttale seg gjelder for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt og meninger.

Go to top