Retten til å uttale seg gjelder for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt og meninger.

Når far og mor flytter fra hverandre blir spørsmålet hvor barnet skal bo fast og hvilke regler som gjelder for barnefordeling.

Go to top