Skilsmisse.net

Barns rett til å bli hørt

Retten til å uttale seg gjelder for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt og meninger.

Gratis rådgivning til foreldre

Organisasjonen Voksne for Barns rådgivere svarer på spørsmål om barn og unge på telefon eller skriftlig. Om samlivsbruddet er et faktum kan det være godt å få råd fra noen «utenfra». Du som henvender deg er anonym.

Ring 810 03 940 eller skriv et innlegg her: http://vfb.no/radgivning

Hvorfor bruke en skilsmisseadvokat?

Skilsmisse og samlivsbrudd er ofte krevende prosesser på flere områder. Fra separasjon til endelig skilsmisse er det mange problemstillinger som skal løses.

Skilsmisse - som barna opplever det

I brosjyren ”Kjære mamma og pappa” forteller barn hvordan skilsmisse oppleves for dem.

Finnes det håp?

Er det mulig å finne tilbake til det gode livet sammen?

Go to top