Retten til å uttale seg gjelder for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt og meninger.

Foreldre med felles foreldreansvar kan kreve å få den samme info fra skole ol.

Etter at dere har vært til første meklingstime, får dere en meklingsattest.

Mekling er pålagt både med hjemmel i ekteskapsloven og i barneloven.

Hva er daglig omsorg?

Hva er samvær?

Hva er foreldreansvar?

Når far og mor flytter fra hverandre blir spørsmålet hvor barnet skal bo.

Forklaringer på ord og begreper.

Et samlivsbrudd er ikke barnets valg og vil prege barnet.

Go to top