Retten til å uttale seg gjelder for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt og meninger.

Foreldre med felles foreldreansvar kan kreve å få den samme info fra skole ol.

Etter at dere har vært til første meklingstime, får dere en meklingsattest.

Hva er daglig omsorg?

Hva er samvær?

Hva er foreldreansvar?

Go to top