Farskap til et barn kan fastsettes på tre måter:

At en forelder sier fra seg foreldreansvaret kan ha mange ulike grunner.

Regjeringen ved Barne- og likestillingsdepartementet har i desember 2018 satt ned et utvalg som skal komme med et forslag til ny barneloven høsten 2020. 

Samværssabotasje er når avtalt eller fastsatt samvær ikke gjennomføres, og det ikke foreligger gode grunner for at samværet ikke gjennomføres.

Retten til å uttale seg gjelder for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt og meninger.

Foreldre med felles foreldreansvar kan kreve å få den samme info fra skole ol.

Etter at dere har vært til første meklingstime, får dere en meklingsattest.

Mekling er pålagt både med hjemmel i ekteskapsloven og i barneloven.

Hva betyr en samværsavtale og hva er viktig å ta med i avtalen?

Hva er foreldreansvar og hva betyr det?

Når far og mor flytter fra hverandre blir spørsmålet hvor barnet skal bo fast og hvilke regler som gjelder for barnefordeling.

Side 1 av 2
Go to top