Gode tips til barnets beste i forhold til en skilsmisse

Tips til foreldre for barnets beste i forhold til en skilsmisse

Tips til hvordan mamma og pappa bør oppføre seg i forhold til barna i en skilsmisse.

Rådene er utarbeidet av Jannicke W. Tindberg, klinisk sosionom, familieterapeut og mekler ved Østensjø familiekontor i Oslo.

1. Forbered barna på endringene før dere flytter fra hverandre

Barn er redde for å miste. Det gjelder både i praktiske og følelsesmessige forhold som bolig, skole, venner, søsken, ferier, hytta og fotballen.

2. Tilpass informasjonen til barnas alder og utvikling

«Hvor skal jeg bo?», «Må vi flytte?», «Mister jeg vennene mine?», «Kan ikke pappa følge på fotballen mer?», kan være ting de er opptatt av.

Forsikre også om at kontakten med begge foreldrene opprettholdes, om det er tilfelle.

3. Gi rasjonelle forklaringer på bruddet

Snakk med barna underveis og etterpå. Bruddet vil oppleves rasjonelt om det har vært mye krangling og konflikter, men forvirrende for barn som har levd i familier hvor «det har gått greit». Uten forvarsler blir sjokket større. Forklaringen må bekrefte barnets erfaringer.

4. Gjenta informasjonen for barna

Informasjon og konsekvenser siver inn litt etter litt. Det å holde «temaet varmt» åpner også for at barn kan komme med spørsmål etter hvert, men de ønsker ikke bli forhørt om hva de tenker og føler til enhver tid. Aksepter derfor barnas stoppsignaler.

5. Barn har sterk lojalitetsfølelse

De er også avhengig av tilknytning og vil investere i å beholde relasjonen. De har ikke frihet til å dele tanker, men passer på å ikke avvise, såre, eller klandre. Å bevare en god og ekte relasjon til begge foreldre er viktig for barn, noe som også presiserers i lovverket.

Når barnet opplever brudd i den daglige kontakten med en av foreldrene er dette et tap for barnet. Derfør bør det ikke blir for mange endringer og dermed tap på samme tid. Det er også viktig å huske at i noen tilfeller kan miljøskifte være hensiktsmessig.

6. Barna ønsker å bli bekreftet av foreldrene

La barna få lov til å være lei seg og sørge over at livet ble annerledes enn de drømte om. De ønsker tilgjengelige voksne å snakke med hvis de har behov for det.

7. Respekter at barna vil være i fred

Barn kan gå fort lei av å snakke. De kan ha behov for å være alene og tenke, eller gjøre helt andre ting. Dette er barns måte å håndtere ting på og de har krav på respekt. Ligg unna når de signaliserer at de vil ha fred.

8. Barn skal behandles som barn

De skal ikke være «krykker» for sine foreldre. De skal omgåes med respekt og ikke belastes med foreldrenes følelsesmessige problemer. Det er ikke ensbetydende med foreldre ikke kan være lei seg, eller sørge over bruddet. Da er det viktig å benevne følelsen og fortelle at det vil gå over.

9. Barna må frigjøres for skyld

Barn ønsker å hjelpe voksne. Når de ikke får dette til kan de føle skyld. Derfor er det viktig at de voksne presiserer og fratar barnet skyld i forhold til bruddet mellom foreldrene.

10. Skilsmisse har stor innvirkning på barn

De voksne må huske at et samlivsbrudd ikke er barnets valg, men at det har en betydelig innvirkning på deres liv.

11. Ikke snakk nedsettende om hverandre

Barn som opplever at de befinner seg i en krigssone har det vondt. De fleste barn klarer seg og har ressurser til å takle et samlivsbrudd hvis de voksne oppfører seg bra.

Barn kan oppleve at den store krisen og den egentlige «skilsmissen» kan komme når en av foreldrene begynner å etablere forhold til nye partnere. De kan bli sinte eller provoserte over at forsøket med å gjenforene foreldrene ble mislykket.

12. Gi barna tid og vær tydelige

Barna må få tid til å sørge, og anledning og lov til å forberede seg til en ny realitet. Ikke dann en ny familie før barna er klare. Respekter at barna synes det er flaut og dumt å se mamma eller pappa forelsket i en ny partner. Barn har ofte gjenforeningsprosjekter når det gjelder foreldrene selv mange år etter bruddet. Foreldre må være tydelige og ikke gi falske håp.

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER