Skilsmisse.net

Skilsmisse.net
Skatteklasse for enslige forsørgere

Det er ikke lengre skatteklasse 2 for enslige forsørgere, istedet gis et nytt særfradrag.

Hvem bestemmer over barnets penger og verdier?

Er barnet under 18 år er det foreldrene som er verge for barnet, noe som betyr at de også har ansvar for barnets økonomi. 

Reisekostnader ved samvær

Hvis barnefaren og barnemoren bor et stykke fra hverandre, kan barnas reisekostnader bli høye.

Erklæring av farsskap

Erklæring av farsskap

Farskap til et barn kan fastsettes på tre måter:

Si fra seg foreldreansvaret

At en forelder sier fra seg foreldreansvaret kan ha mange ulike grunner.

Gå til toppen