Skilsmisse.net

Skilsmisse.net

Samværsabotasje

Samværsabotasje

Samværssabotasje er når avtalt eller fastsatt samvær ikke gjennomføres, og det ikke foreligger gode grunner for at samværet ikke gjennomføres.

Barns rett til å bli hørt

Retten til å uttale seg gjelder for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt og meninger.

Foreldres rett til info fra skole

Foreldre med felles foreldreansvar kan kreve å få den samme info fra skole ol.

Meklingsattest

Meklingsattest

Etter at dere har vært til første meklingstime, får dere en meklingsattest.

Gå til toppen