Barnas ønskeliste til foreldre som går ifra hverandre

Barnas ønskeliste til foreldre som går ifra hverandre

Bekymret til hvordan samlivsbruddet vil påvirke barnet? Her er noen råd på veien.

Barn reagerer på ulike måter når de får beskjed om at mor og far skal gå ifra hverandre. Noen barn blir sinte, mens andre blir triste, noen tar på seg skylden for det som har skjedd, mens andre er glade for at det endelig blir slutt på kranglingen. En skilsmisse setter utrolig mange følelser i sving hos barnet, og vil som oftest bety store forandringer for dem.

Ved en skilsmisse stiller gjerne barna direkte spørsmål som hvor de skal bo, om de må flytte, om de får beholde vennene sine mm. I en slik situasjon kan det være lurt at foreldrene har diskutert dette og er enige om hva man skal informere barnet om.

Husk at det er viktig å lytte til barnet, og gi god informasjon om hva de har i vente foran seg. Husk å tilpasse det du sier i henhold til barnets alder og nivå.

Barnets ønskeliste

Barneombudet har satt sammen en ønskeliste på vegne av barn som har opplevd samlivsbrudd:

 • Bo i nærheten av hverandre
 • Vær venner
 • Ikke krangle i nærheten av meg
 • Spør meg om hva jeg mener, men ikke la meg bestemme hva som skjer
 • Ikke konkurrer om hvem som er den beste forelderen
 • Ikke betro deres følelser til meg
 • La meg beholde mitt gamle nærmiljø
 • Ikke bruk meg som budbringer
 • La meg få beholde mitt liv

Ti bud for skilsmissebarn

Psykolog Morten Nissen intervjuet for en tid tilbake 300 barn av skilte foreldre. Disse intevjuene ga ham grunnlag for å utforme ti bud - for at barna ikke skal stå igjen som de store taperne.
Listen er hentet fra Familievernkontoret i Stavanger.
 
 1. Barnet skal forberedes på at foreldrene skal skilles, før det skjer. De skal ha en garanti for at de kan treffe begge foreldrene senere.
 2. Barnet skal få en forståelse av at skilsmissen er nødvendig. At det er den eneste løsningen på foreldrenes konflikter.
 3. Barnet skal forsikres om at det ikke har skyld i skilsmissen.
 4. Barnet må ikke under noen omstendigheter bestemme hvem det skal bo hos.
 5. Barnet skal bli i sitt miljø - i sitt hjem, i sin skole eller daginstitusjon.
 6. Barnet skal sikres tilnytning til begge foreldrene, så barnet opplever begge foreldrenes interesse og kjærlighet.
 7. Barnet skal sikres tilknytning til begge foreldrenes familie, spesielt besteforeldre, som betyr mye for barna.
 8. Foreldrene skal holde barna utenfor egne konflikter, ikke snakke stygt om hverandre mens barna hører på.
 9. Barnet skal ikke brukes som "sendebud" mellom foreldrene og skal ikke pumpes for opplysninger om den andre.
 10. Barnet skal ikke behandles som en voksen eller tildeles en voksen rolle. En voksen må ikke støtte seg følelsesmessig til barnet.

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER