Delt fast bosted

Delt fast bosted

Delt fast bosted innebærer at begge foreldrene i felleskap tar større avgjørelser på vegne av barnet. 

Likestilling av foreldre når barnet har delt fast bosted

Stortinget har besluttet å likestille begge foreldrene i tilfeller der barnet har delt fast bosted.

Barnefordeling 50-50

Hva er reglene ved delt bosted?

Viktig for barnets helse at far beholder kontakten etter en skilsmisse

Viktig for barnets helse at far beholder kontakten etter en skilsmisse

En ny norsk studie har sett på hva som skjer med barns fortrolighet med foreldrene etter en skilsmisse. 

Ny barnelov fra 01.01.20: felles foreldreansvar for alle blivende foreldre

En endring i barneloven som tredde i kraft 1.januar 2020 gjør at alle nå automatisk får felles foreldreansvar.

Erklæring av farsskap

Farskap til et barn kan fastsettes på tre måter:

Si fra seg foreldreansvaret

Si fra seg foreldreansvaret

At en forelder sier fra seg foreldreansvaret kan ha mange ulike grunner.

Samværsabotasje

Samværssabotasje er når avtalt eller fastsatt samvær ikke gjennomføres, og det ikke foreligger gode grunner for at samværet ikke gjennomføres.

Foreldres rett til info fra skole

Foreldre med felles foreldreansvar kan kreve å få den samme info fra skole ol.

Foreldreansvar

Hva er foreldreansvar og hva betyr det?

Fast bosted - hvor skal barnet bo?

Hvor skal barnet bo fast og hvilke regler som skal gjelde for barnefordeling. 

Gå til toppen