Skilsmisse - som barna opplever det

Skilsmisse - som barna opplever det

I brosjyren ”Kjære mamma og pappa” forteller barn hvordan skilsmisse oppleves for dem.

Film for barn om foreldretvister

Hva skjer i domstolen når mamma og pappa krangler om meg?

Barns rett til å bli hørt

Retten til å uttale seg gjelder for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt og meninger.

Barnas ønskeliste til foreldre som går ifra hverandre

Barnas ønskeliste til foreldre som går ifra hverandre

Bekymret til hvordan samlivsbruddet vil påvirke barnet? Her er noen råd på veien.

Gå til toppen