Definisjoner og begrep

Definisjoner og begrep

Forklaringer på ord og begreper.

Det kan være vanskelig å orientere seg i jungelen av ord og begreper, særlig på området som omhandler barn og skilsmisse. Derfor har vi laget en kort forklaring på hva mange av begrepene betyr.

Foreldre

Foreldre er barnets mor og far etter loven. Mor til barnet skal regnes som den kvinnen som har født barnet. Farskap blir således et sentralt begrep her. 

Medmor

En medmor er en kvinne som har fått juridisk foreldrestatus for det biologiske barnet til sin kvinnelige ektefelle eller samboer. Barnet må være født ved hjelp av assistert befruktning eller privat sæddonor.

For å bli medmor må kvinnene enten være gift eller ha et stabilt samboerforhold, og de må ha levert inn søknad om medmorskap før fødselen.

Medmor har samme juridiske rettigheter som fødemor. Se Barnelovens §3.

Foreldreansvar

Foreldreansvar er den plikten og retten foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Den eller de som har foreldreansvar er også barnets verge. Se Barneloven §30

Fast bosted

Fast bosted handler om hvem av foreldrene barna bor fast hos. Dere kan enten avtale at barnet skal ha fast bosted hos begge (delt fast bosted) eller hos en av dere, ref. Barnelovens §36

Hvis barnet har fast bosted hos deg, kan du ta avgjørelser om barnets dagligliv, som valg knyttet til barnehage, sfo, flytting innenlands mm. 

Daglig omsorg 

Daglig omsorg er den foreldren som barnet bor fast hos. Den andre foreldren har da samværsrett.

Samvær

Samvær betyr at barnet er sammen med sine foreldre og motsatt. 

Barnefordeling

Med barnefordeling menes hvor barn skal bo fast ved skilsmisse eller samlivsbrudd. 

Under forutsetning av at mor og far har felles foreldreansvar, er reglene for hvor barnet skal bo fast de samme både der foreldrene har vært gift og hvor de har vært samboere.

 

Gå til toppen