Forklaringer på ord og begreper.

Det kan være vanskelig å orientere seg i jungelen av ord og begreper, særlig på området som omhandler barn og skilsmisse. Derfor har vi laget en kort forklaring på hva mange av begrepene betyr.

Foreldre

Foreldre er barnets mor og far etter loven. Mor til barnet skal regnes som den kvinnen som har født barnet. Farskap blir således et sentralt begrep her. 

Hvordan fastsettes farskap?
  1. Når mor og far er gift, regnes han automatisk som far til barnet uansett om det er hans biologiske barn eller ei, ref barnelovens §3
  2. Når farskap ikke følger ekteskap, kan faren skriftlig erklære farskapet til barnet. Farskapet fastsettes vanligvis ved at mor oppgir navn på far som da erklærer farsskapet, ref. barnelovens §4.
  3. Når farskapet ikke erkjennes, kan NAV fylkeskontoret pålegge en mulig far å avgi en DNA prøve for avklaring, og retten kan dømme som far.

Medmor

Når to kvinner får barn sammen, gjennom assistert befruktning eller privat sæd-donor, kan partneren som ikke føder barnet regnes som medmor fra fødselen av. For å bli medmor må kvinnene enten være gift eller ha et stabilt samboerforhold, og de må ha levert inn søknad om medmorskap før fødselen. Medmor har samme juridiske rettigheter som fødemor. Se mer informasjon i barnelovens §3.

Foreldreansvar

Foreldreansvar er den plikten og retten foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Den eller de som har foreldreansvar er også barnets verge. Se Barneloven §30 for innholdet i foreldreansvaret.

Fast bosted

Fast bosted handler om hvem av foreldrene barna bor fast hos. Dere kan enten avtale at barnet skal ha fast bosted hos begge (delt fast bosted) eller hos en av dere, ref. Barnelovens §36

Hvis barnet har fast bosted hos deg, kan du ta avgjørelser om barnets dagligliv, som valg knyttet til barnehage, sfo, flytting innenlands mm. 

Daglig omsorg 

Er den foreldren som barnet bor fast hos. Den andre foreldren har da samværsrett.

Samvær

Er at barnet er sammen med sine foreldre og motsatt

Barnefordeling

Med barnefordeling menes hvor barn skal bo fast ved skilsmisse eller samlivsbrudd. Under forutsetning av at mor og far har felles foreldreansvar, er reglene for hvor barnet skal bo fast de samme både der foreldrene har vært gift og hvor de har vært samboere.

 

Go to top