Delt fast bosted

Delt fast bosted

Delt fast bosted innebærer at begge foreldrene i felleskap tar større avgjørelser på vegne av barnet. 

Delt fast bosted er en juridisk avtale i henhold til barneloven § 36.

En slik avtale innebærer at begge foreldrene i fellesskap tar større avgjørelser på vegne av barnet. Dette er i motsetning til en samværsavtale, hvor den ene forelderen har aleneomsorg for barnet, og kan ta alle avgjørelser alene.

Kort beskrevet betyr Delt fast bosted at barnet bor (har fast bosted) hos begge foreldrene. (Fast bosted betyr at barnet bor kun med den ene forelderen og har samvær med den andre. (  Les mer om fast bosted her... )

 

Krav til registrering av delt fast bosted for barn

  • Begge foreldrene må være registrert i Folkeregisteret
  • Barnets/barnas bostedsadresse må være hos en av foreldrene
  • Barnet/barna må være under 18 år
  • Foreldrene må ha felles foreldreansvar

Begge foreldrenes adresser kan vises i Folkeregisteret, men barnet kan kun ha én bostedsadresse. Avtalen om bosted må derfor registreres i Folkeregisteret for å sikre at barnets bostedsadresse blir korrekt.

Melde flytting for barnet

Når en avtale om delt fast bosted er registrert i Folkeregisteret, må begge foreldrene samtykke til flytting for at flyttemeldingen skal være gyldig. Den eller de som har foreldreansvaret, og som barnet er registrert bosatt med på meldingstidspunktet kan melde flytting for barnet. 

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER