Erklæring av farsskap

Erklæring av farsskap

Farskap til et barn kan fastsettes på tre måter:

1. Automatisk for barn født i ekteskap
2. ved erklæring, eller
3. ved dom.

Erklæring av farsskap

Far kan erklære farskapet både før fødselen, i forbindelse med fødselen og etter fødselen. Erklæring av farskap skal gjøres skriftlig på fastsatt blankett utarbeidet av NAV. Far må møte personlig, samt forevise legitimasjon for en av disse instansene:

  • Lege/jordmor i forbindelse med svangerskapskontroll/fødsel
  • Skattekontor
  • NAV-kontor
  • Dommer
  • Norsk diplomatisk eller konsulær tjenestemann, dersom faren er i utlandet

Gifte foreldre

Den mannen mor er gift med ved fødselen regnes automatisk som barnets far. Da trenger hverken foreldrene eller det offentlige foreta seg noe. 

Separerte foreldre

Dersom barnets mor er formelt separert når barnet blir født, fastsettes farskapet som om mor var ugift. Hvis den fraseparerte ektefellen erklærer farskapet, vil barnet regnes som født av gifte foreldre.

Ugifte foreldre

Dersom barnets foreldre ikke er gift, vil farskapet vanligvis fastsettes ved at mor oppgir navnet på far som så erklærer farskapet. Hvis mor ikke oppgir navnet på barnets far og en mann erklærer farskapet, må mor godta erklæringen. 

Dersom farskapet ikke blir erklært vil det offentlige ha ansvar for å få fastsatt dette. Ansvaret vil ivaretas av NAV og eventuelt domstolene, feks. vhja DNA-analyser.

Endring av farskap

Dersom det oppstår tvil om et farskap som følger av ekteskap eller som er erklært, kan barnet, mor, far eller en tredjemann som mener han er far til barnet reise sak for domstolen om endring av farskapet. Er farskapet tidligere fastsatt ved dom, uten at DNA-analyse forelå, kan saken kreves gjenopptatt.

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER