Viktig for barnets helse at far beholder kontakten etter en skilsmisse

Viktig for barnets helse at far beholder kontakten etter en skilsmisse

En ny norsk studie har sett på hva som skjer med barns fortrolighet med foreldrene etter en skilsmisse. 

Og hvordan barnet får det psykisk og fysisk om det ikke beholder god kontakt med begge foreldrene. En gruppe forskere i Bergen har i to år fulgt 1225 tenåringer. Om lag 20 prosent av disse barna og ungdommene hadde opplevd skilsmisse.

Forskerne fant at skilsmisse i seg selv hadde liten betydning for tenåringene. Men tap av fortrolighet med en av foreldrene, hadde sterk innflytelse på helseplager og selvtillit.

Forskerne studerte altså hvilken effekt skilsmissen hadde på fortroligheten mellom tenåringen og den av foreldrene som ble boende et annet sted. Deretter gransket de om redusert fortrolighet med far eller mor fikk konsekvenser for tenåringens helse og selvtillit.

Fortrolighet med både mor og far er viktig for barnet. Men vi finner først og fremst en sterk effekt av redusert fortrolighet med far.

 

Les hele artikkelen fra forskning.no her: 
Vil ha endring i barneloven etter ny studie: Viktig for barnets helse at far beholder kontakten etter en skilsmisse

Gå til toppen