Film for barn om foreldretvister

Film for barn om foreldretvister

Hva skjer i domstolen når mamma og pappa krangler om meg?

Mange barn har foreldre som ikke bor sammen etter separasjon og skilsmisse. Da kan foreldrene kan være uenige om hvor barna skal bo eller hvor de skal bo mest. Denne animasjonsfilmen gir nyttig informasjon til barn som er i en slik situasjon.

Om filmen

Laget av:  Domstoladministrasjonen og Barneombudet

Barn har behov for nøytral informasjon om saksgangen i foreldretvister.

Det er dessuten en forutsetning for å kunne delta og uttrykke sine synspunkter at barnet får tilstrekkelig og alderstilpasset informasjon på forhånd om hva saken gjelder. Formålet med animasjonsfilmen er nettopp å gi denne informasjonen til barn i målgruppen fra 5 og opp til 14 år.

Filmen vil også være til hjelp for foreldre som skal informere barna i forkant av en barnesamtale med psykolog og dommer.

 

Gå til toppen