Foreldreansvar vs. daglig omsorg

Foreldreansvar vs. daglig omsorg

Foreldreansvar og daglig omsorg er to begreper som ofte blandes

Nedenfor har vi prøvd å forklare forskjellen på disse begrepene:

Foreldreansvar  er å ha ansvar for oppdragelsen (rett og plikt), hvilket også gir rett til å være med og bestemme om personlige beslutninger for barnet, samt ha rett til informasjon om barnet.

Daglig omsorg har den som barnet bor fast hos, slik at den andre foreldre da normalt vil ha samværsrett.

Normalt vil både den som har daglig omsorg og den som har samværsrett, ha foreldreansvar i fellesskap.

Det er likevel slik at den med daglig omsorg kan avgjøre større avgjørelser om dagliglivet som flytting, skolegang osv., ref. barneloven § 37:

Har foreldra sams foreldreansvar, men barnet bur fast saman med berre den eine, kan den andre ikkje setje seg mot at den barnet bur saman med, tek avgjerder som gjeld vesentlege sider av omsuta for barnet, m.a. spørsmålet om barnet skal vere i barnehage, kor i landet barnet skal bu og andre større avgjerder om dagleglivet

Ikke minst er det sentralt at den med daglig omsorg vil ha det endelige ordet ved uenighet om personlige beslutninger.

 

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER