Fortsatt foreldre etter et samlivsbrudd

Fortsatt foreldre etter et samlivsbrudd

Kommunikasjon, samspill og samarbeid er sentralt for å ta vare på barna etter skilsmissen.

Er kommunikasjon med den andre foreldren blitt vanskelig etter bruddet? Den første tiden er dette ganske normalt, da man ofte er i et følelsesmessig kaos.

Barna vil også oppleve å være i en følelsesmessig kaos/krise den første tiden. Barn kan tåle dette i en periode, men det barna ikke tåler, er gjentatte krenkelser, eller å leve i konfliktsonen mellom foreldrene over tid. Dette gjelder uavhengig av om foreldre bor sammen eller ikke. Når man tenker på barnas beste, er det viktig å senke konfliktnivået mellom de voksne, og klare å forholde seg til barna på en empatisk måte.

Samlivsbrudd er ofte en krise. Men krise kan også representere en mulighet i et menneskes liv. Men dersom krisen fører til vedvarende bitterhet og sinne, er ikke det noe godt utgangspunkt for å samarbeide om barna etter et samlivsbrudd.

Man skulle gjerne ønske at man kunne slippe å forholde seg mer til ekspartneren sin, men slik er det nok ikke. Man må forsone seg med det faktum at man vil måtte gjøre det resten av livet. Dette er den personen som er mor eller far for barna, men som man i framtiden ikke skal ha som samlivspartner lenger. Det er en situasjon man må leve med. Spørsmålet er hvordan man kan gjøre situasjonen best mulig, spesielt med tanke på barna. Det er ikke barna som har valgt samlivsbruddet, det er de voksne. Barna er blitt plassert inn i en situasjon som de voksne har skapt for dem. Hva man velger å gjøre for egen del, vil derfor ha avgjørende betydning også for barnas liv. Å tenke over hva dette innebærer, er et fundamentalt ansvar man har som foreldre.

Barna er prisgitt de voksnes måte å håndtere sitt eget liv og sin situasjon på. At man kommer seg ut av det følelsesmessige kaoset, og makter å få livet sitt og samarbeidet med den andre forelderen sånn noenlunde på skinner så fort som mulig, er bokstavelig talt livsviktig, både for barna og for en selv.

Kommunikasjon, samspill og samarbeid er kanskje de tre mest sentrale ordene for å ta vare på barna etter skilsmissen.

Det kan være vanskelig å få til kommunikasjon på egenhånd, og ofte trenger man hjelp, enten i form av rådgivning eller kurs.

Fortsatt foreldre kurs

Kurs- og kompetanseprogrammet Fortsatt Foreldre er et kurs som passer for deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna.

Mange foreldre sliter med samarbeidet med den andre forelderen, uavhengig av om det har gått kort eller lang tid siden bruddet. På kurset får du mulighet til refleksjon og bevisstgjøring rundt din rolle som forelder og samarbeidspartner, og du får hjelp til å møte konflikter på en konstruktiv og løsningsorientert måte.

Fortsatt foreldre-kurs arrangeres over hele landet. Ta kontakt med ditt familievernkontor for informasjon eller se Bufdir's oppsatt kurs i kursoversikten.

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER