Likestilling av foreldre når barnet har delt fast bosted

Likestilling av foreldre når barnet har delt fast bosted

Stortinget har besluttet å likestille begge foreldrene i tilfeller der barnet har delt fast bosted.

Fra 1.juni 2021 kan barn med delt fast bosted være med på begge foreldrenes bostøttesøknad. Denne endringen skal bidra til å bedre bosituasjonen for barn:

  • Endringen gjelder også eventuelle barn til samboere eller andre voksne i husstanden.
  • Det er en forutsetning at avtalen om delt fast bosted er registrert i Folkeregisteret.

Delt fast bosted er en juridisk avtale i henhold til barneloven § 36.

Er du forelder til barn som har delt fast bosted?

Ved delt fast bosted kan du søke bostøtte. Sjekk her for å se om du kvalifiserer..

Har du allerede søkt, men barnet er ikke med på søknaden, så kan du endre dette ved å logge inn i Min bostøtte hos husbanken.no 

(kan du ikke endre digitalt, må du sende en melding til kommunens bostøttekontor)

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER