Skriv ut denne siden

Ny barnelov i 2020

Ny barnelov i 2020

Regjeringen ved Barne- og likestillingsdepartementet har i desember 2018 satt ned et utvalg som skal komme med et forslag til ny barneloven høsten 2020. 

Barneloven ble vedtatt i 1981, og samfunnet har endret seg mye siden den gang. Våre menneskerettslige forpliktelser har en helt annen betydning og gjennomslagskraft i dag enn da gjeldende barnelov ble vedtatt. 

Når utvalget nå skal gjennomgå og modernisere barneloven synes fokus å være på internasjonale forpliktelser, samværsrett for andre enn foreldrene (som barns rett til samvær med søsken, steforeldre, besteforeldre mv.), og regulering av annen kontakt som feks. kontakt over telefon og annen elektronisk kommunikasjon.

I den nye loven skal foreldre være likestilte som foreldre, omsorgspersoner og forsørgere. Hensynet til barnets beste skal alltid være avgjørende.

Utvalget skal legge fram utkast til en ny og moderne barnelov innen 18 måneder fra oppstart 1. mars 2019.

 

Logg inn for å kommentere