Hva er en samværsavtale og hva må du ta med avtalen?

Hva er en samværsavtale og hva må du ta med avtalen?

Hva betyr en samværsavtale og hva er viktig å ta med i avtalen?

En samværsavtale eller foreldresamarbeidsavtale er en privat avtale mellom foreldre som ikke bor sammen. Målet er at dere skal bli enige om gode ordninger for samværet med barna og samarbeidet mellom dere. 

Utgangspunktet er at foreldrene fritt kan skrive en samværsavtale hvordan samværsretten skal gjennomføres i praksis. Det er følgelig også foreldrene som har ansvaret for at samværsretten blir oppfylt.

Husk at intensjonen bak en samværsavtale bør være at barnet skal ha mest mulig samvær med begge foreldre.

Hvorfor trenger vi en samværsavtale?

Samværsavtalen skal hjelpe dere med å samarbeide og være gode foreldre også når dere ikke lenger bor sammen. 

En avtale er viktig for å bl.a.:

 • skape trygge og forutsigbare rammer for både barna og dere som foreldre
 • huske hva dere er blitt enige om
 • unngå konflikter 

Utforming av avtalen

Samværsavtalen bør utformes skriftlig og bør ha et mål om å fastsette en god ordning for både foreldre og barn. Erfaringsmessig er skriftlige og detaljerte samværsavtaler nødvendig for en god gjennomføring av samværsretten. Skriftlige avtaler vil ofte være mer gjennomtenkte enn muntlige, og man unngår diskusjoner om hva som egentlig ble avtalt.

Det er faktisk også en god ide å også få med reguleringer for de problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med gjennomføringen av samværsretten. 

Innholdet i en samværsavtale

Nedenfor er noen punkter som bør tenkes igjennom før dere lager en avtale om samvær.

Det er viktig å tenker på hva som vil være best for akkurat deres barn, og at dere tenker nøye gjennom konsekvensene for alle parter av det dere avtaler. Tenk feks nøye gjennom hvordan dere kan innrette dere rent praktisk for at det skal fungere optimalt for alle parter. For eksempel er nærhet til skole en sentral ting oppi denne situasjonen.

I avtalen skal dere bl.a. bli enige om hvor barna skal bo, hvordan dere skal fordele tiden med barna mellom dere, og hvordan dere for eksempel skal dele sykedager og samarbeide om store og små ting, fra oppdragelse til henting og levering.

Avtalen bør inneholde noe om:
 • fast bosted
 • samvær på ukedager og i helgene
 • ferier
 • andre fridager
 • fødselsdager og andre merkedager, f.eks 17. mai.
 • hvem skal hente og bringe barnet ved evt reise mellom hjemmene?
 • hvor skal barne hentes og hvor skal det bringes?
 • hvordan skal samværet være dersom en av foreldrene flytter til en annen del av landet?
 • hvordan skal reiseutgifter fordeles i forbindelse med samvær?
 • hva skal skje med samværet om barnet eller foreldrene blir syke?

Dersom dere ikke blir enige om innholdet

Dersom dere ikke klarer å bli enige om en samværsavtale kan dere gå til retten. Dersom partene ikke kommer frem til en avtale innen rettsforhandlingene, er det dommeren som tar avgjørelsen om hvordan bosted, samvær osv. skal være. Partene har da ingen påvirkning på resultatet. 

Et vilkår for å reise sake er at det foreligger gyldig meklingsattest

Når kan / bør vi endre avtalen?

Det er viktig at både foreldre og barna får tid til å venne dere til det nye livet, og erfare hvordan avtalen fungerer.

Men det er nå slik at barnas behov endrer seg med tiden, og samværsavtalen skal vokse med barna. Mange har derfor behov for å gjøre små eller store endringer i avtalen underveis. Avtaler som er gode når de inngås, er ikke automatisk like gode i framtiden. De fleste foreldre må derfor endre avtalen underveis.

Typiske situasjoner hvor avtalen endres er:
 • etter hvert som barna blir eldre
 • hvis barnas og/eller foreldrenes livssituasjon forandrer seg

Det er viktig at barna blir hørt og får uttale seg før dere gjør endringer i avtalen. Alle endringer bør være skriftlige for å unngå misforståelser.

 
Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER