Samvær- /omsorgsavtaler til nedlasting

Nedenfor er noen forskjellige forslag på oppsett som man kan bruke som utgangspunkt for en omsorgsavtale. Alle forslagene er frie til gratis benyttelse.

Husk at intensjonen bak en samværsavtale bør være at barnet skal ha mest mulig samvær med begge foreldre. Tenk nøye gjennom hvordan dere kan innrette dere rent praktisk for at dette skal fungere optimalt for alle parter. For eksempel er nærhet til skole en sentral ting oppi denne situasjonen.

Innholdet i en samværsavtale

Nedenfor følger noen punkter som bør tenkes igjennom før dere lager en avtale om samvær. Det er viktig at dere tenker på hva som vil være best for akkurat deres barn, at dere tenker nøye gjennom konsekensene for alle parter av det dere avtaler, og at dere er nøye med å presisere detaljer som f.eks klokkeslett.

En samværsavtale bør inneholde noe om:
  • samvær på ukedager og i helgene
  • ferier
  • andre fridager
  • fødselsdager og andre merkedager, f.eks 17. mai.
  • hvem skal hente og bringe barnet?
  • hvor skal barne hentes og hvor skal det bringes?
  • hvordan skal samværet være dersom en av foreldrene flytter til en annen del av landet?
  • hvordan skal reiseutgifter fordeles i forbindelse med samvær?
  • hva skal skje med samværet om barnet eller foreldrene blir syke?

 

Go to top