Barnefordeling 50-50

Barnefordeling 50-50

Hva er reglene ved delt bosted?

Viktig for barnets helse at far beholder kontakten etter en skilsmisse

En ny norsk studie har sett på hva som skjer med barns fortrolighet med foreldrene etter en skilsmisse. 

Reisekostnader ved samvær

Hvis barnefaren og barnemoren bor et stykke fra hverandre, kan barnas reisekostnader bli høye.

Barns rett til å bli hørt

Retten til å uttale seg gjelder for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt og meninger.

Daglig omsorg

Hva er daglig omsorg?

Hvor skal barnet bo? / Fast bosted

Når far og mor flytter fra hverandre blir spørsmålet hvor barnet skal bo fast og hvilke regler som gjelder for barnefordeling. 

At pappa og mamma skal skilles er de fleste barns store skrekk.

Skilsmissen -en omorganisering av måten å være sammen på.

Gå til toppen