Viktig for barnets helse at far beholder kontakten etter en skilsmisse

Viktig for barnets helse at far beholder kontakten etter en skilsmisse

En ny norsk studie har sett på hva som skjer med barns fortrolighet med foreldrene etter en skilsmisse. 

Erklæring av farsskap

Farskap til et barn kan fastsettes på tre måter:

Si fra seg foreldreansvaret

At en forelder sier fra seg foreldreansvaret kan ha mange ulike grunner.

Foreldreansvar

Hva er foreldreansvar og hva betyr det?

Definisjoner og begrep

Forklaringer på ord og begreper.

Fortsatt foreldre etter et samlivsbrudd

Viktig med videre samarbeid.

Gå til toppen