Ny barnelov fra 01.01.20: felles foreldreansvar for alle blivende foreldre

Ny barnelov fra 01.01.20: felles foreldreansvar for alle blivende foreldre

En endring i barneloven som tredde i kraft 1.januar 2020 gjør at alle nå automatisk får felles foreldreansvar.

Si fra seg foreldreansvaret

At en forelder sier fra seg foreldreansvaret kan ha mange ulike grunner.

Ny barnelov i 2020

Regjeringen ved Barne- og likestillingsdepartementet har i desember 2018 satt ned et utvalg som skal komme med et forslag til ny barneloven høsten 2020. 

Foreldres rett til info fra skole

Foreldre med felles foreldreansvar kan kreve å få den samme info fra skole ol.

Hva er en samværsavtale og hva må du ta med avtalen?

Hva betyr en samværsavtale og hva er viktig å ta med i avtalen?

Foreldreansvar

Foreldreansvar

Hva er foreldreansvar og hva betyr det?

Definisjoner og begrep

Forklaringer på ord og begreper.

Gå til toppen