Hvis barnefaren og barnemoren bor et stykke fra hverandre, kan barnas reisekostnader bli høye.

Samvær

Hva er samvær?

Forklaringer på ord og begreper.

Go to top