Retten til å uttale seg gjelder for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkt og meninger.

Hvor skal barnet bo?

Når far og mor flytter fra hverandre blir spørsmålet hvor barnet skal bo.

Go to top