Barnet

Barnefordeling 50-50

Barnefordeling 50-50

Hva er reglene ved delt bosted?

Det blir stadig mer og mer vanlig med delt bosted også kalt fast bosted hos begge foreldrene, eller “50-50 fordeling”. 

En 50/50-fordeling, eller delt fast bosted, vil si at foreldrene deler samværet med barnet og at barnet bor like mye hos begge foreldre.

Det betyr også at foreldrene i fellesskap må ta alle avgjørelser vedrørende omsorgen for barnet, herunder avgjørelser vedrørende barnehage, fritidsaktiviteter, hvor i landet barnet skal bo og andre større avgjørelser vedrørende barnets dagligliv. 

Delt bosted forutsetter i utgangspunktet at foreldrene blir enige og inngår avtale om at deres barn skal ha delt bosted. Det krever med andre ord mye og godt samarbeid mellom foreldrene. 

Hvordan praktisere 50/50 en fordeling?

Denne fordelingen praktiseres ofte ved at barnet bor annenhver uke hos hver av foreldrene. Det er imidlertid opp til foreldrene hvordan ordningen skal gjennomføres, og noen velger også en ordning hvor barnet bor 14 dager hos hver av foreldrene. Noe lengre perioder enn det kan være uheldig fordi det da går lang tid mellom hver gang barna treffer den andre av foreldrene. Det avgjørende her er å finne en ordning som er til det beste for barnet. 

Fra barna er 7 år gamle skal de høres når man lager en avtale om barnefordelingen. Det kan være at barna har synspunkter i forhold til kontakt med sine venner på ettermiddagen, fritidsaktiviteter, eller det kan også være at barnet ønsker å bo mer hos en av foreldrene enn den andre. Barn er som regel lojale mot begge sine foreldre, men det er viktig å høre hva barnet faktisk mener. Men man også ta i betraktning barnets modenhet, er barnet i stand til å danne egne meninger, er barnet mening uten påvirkning fra en av foreldrene mm. Ofte kan det barnet sier ikke være veldig gjennomtenkt, og det må man også ta med i vurderingen.

Folkeregistrert adresse ved 50/50 ordning?

Selv om barn har fast bosted på to adresser kan barnet kun ha en folkregistrert adresse. Dette fører dessverre til at den av delt bostedsforeldrene som også har barnet folkeregisteret hos seg i praksis kan flytte med barnet og få folkeregistert barnet på ny adresse slik at barnet også kan begynne på ny skole uten den andre fast bostedforelderens samtykke.

Det er viktig å reagere raskt dersom en delt bosteds forelder flytter med barnet uten den andre faste bostedsforelderens samtykke. I slike tilfeller kan retten avsi en rask midlertidig avgjørelse. 

 

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER