Barnet

Daglig omsorg

Daglig omsorg

Hva er daglig omsorg?

Den som barnet bor fast hos har daglig omsorg. Den andre foreldren vil da normalt vil ha samværsrett.

Men retten til daglig omsorg kan være delt, enten likt, eller i forhold til en prosentdel.

Hvis foreldrene ikke blir enige etter samlivsbrudd må domstolene bestemme barnets bosted ut fra hva som er barnets beste.

Hva bestemmer den som har daglig omsorg ?

Den av foreldrene som barnet bor fast sammen med, har noe større beslutningsmyndighet når det gjelder avgjørelser for barnets helhetlige tilværelse.

Denne avgjør for eksempel spørsmål om klær, mat, sengetid, når barnet må inn om kvelden, spørsmål om barnehage eller dagmamma, flytting og andre større avgjørelser i tilknytning til dagliglivet.

Selv om foreldrene har felles foreldreansvar kan samværsforelderen ikke motsette seg at den som har den daglige omsorgen tar avgjørelser som gjelder vesentlige sider ved omsorgen for barnet. Det betyr bl.a. at den som barnet bor sammen med fast, kan flytte med barnet til et annet sted i landet. Den andre av foreldrene skal få lov til å uttale seg før en eventuell flytting, men kan ikke hindre flyttingen.

Foreldrene kan velge at barnet skal bo halvparten av tiden hos hver av dem. Om dette vil være en god ordning for barna vil blant annet avhenge av hvor gamle barna er, om foreldrene bor i nærheten av hverandre og om foreldrene greier å samarbeide. Hvis foreldrene avtaler at barnet skal bo halve tiden hos hver av dem, må de likevel avtale at barnet skal være registert i folkeregisteret som fast bosatt hos en av foreldrene. En slik ordning vil ha betydning for hvordan barnebidraget skal fastsettes, det vil blant annet ha innvirkning på retten til stønad til enslig forsørger og på barnetrygden

Den av foreldrene som barnet bor fast sammen med må også ha foreldreansvar. Dersom foreldrene blir enige om at barnet skal ha delt bosted, må de samtidig avtale felles foreldreansvar.

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER