Fra å ha delte kostnader til å stå på egne bein

Fra å ha delte kostnader til å stå på egne bein

I tillegg til masse følelser og tanker, vil sannsynligvis din økonomi bli endret ved et samlivsbrudd. 

Utgiftene dere en gang delte, må du nå betale alene. Dette gjør at det er lurt å gå igjennom ditt vanlige forbruk og gjøre nødvendige justeringer iht den nye livssituasjonen.

Bolig blir fort vanskelig og dyrt

Etter et brudd vil det være nødvendig å snakke om hva som skal gjøres med boligsituasjonen. Har begge en eierandel i boligen dere bor i, eller er det en av dere som eier den? Har en av dere råd til å ta over, eller er dere nødt til å selge?

Flere sliter med å kjøpe ut en ektefelle etter samlivsbrudd på grunn av høye boligpriser, særlig i de større byene. Dette medfører som regel at boligen må selges, og våre erfaringer tilsier at kun 4 av 10 har råd til å kjøpe ut partneren.

Et nytt sted å bo koster fort mer enn man tror når man regner med både leie og de andre utgiftene som følger med. Flere kommer også ut av et forhold med ett eller flere barn, og da trengs det gjerne et sted med stor nok plass.

Høy egenandel kan by på problemer

Et samlivsbrudd kan også gjøre det vanskelig å komme tilbake i boligmarkedet, spesielt når man er eldre og uten egenkapital. Man ønsker gjerne å finne et nytt sted å bo og reetablere seg på boligmarkedet, og har derfor behov for egenkapital. Her kreves det 15% egenkapital av boligen du skal kjøpe, som er mye penger, og en av hovedgrunnene til at flere velger å leie fremfor å eie.

Deler ikke lengre på utgifter

Det er også mange andre faste utgifter som må betjenes, som dere tidligere var to om eller som den ene parten har tatt ansvar for. Etter en lengre periode med felles økonomi må du nå plutselig klare deg på én lønning, som i tillegg til å være uvant, kan være veldig vanskelig og overraskende dyrt. Det er derfor veldig viktig å planlegge grundig fremover, og eventuelt justere forbruket til den nye situasjonen, så du sikrer at din inntekt holder til å dekke alle regningene.

I flere forhold har det vært vanlig at én person eier og betaler ned på bolig og bil, mens partneren betaler for andre utgiftsposter, som mat, reiser, oppussing og interiør. Det gjør at du kanskje får ekstra punkter under utgifter som du ikke hadde mye med å gjøre tidligere.

Samarbeid

De færreste kommer blide og fornøyde ut av en skilsmisse eller separasjon, likevel vil det være lønnsomt og enklest for begge parter om de samarbeider. Diskusjoner om hvem som skal ha hva etter bruddet og hvordan barna skal håndteres blir lettere med god kommunikasjon.

Det blir fort mye kostnader de første månedene om man må kjøpe nye møbler og lignende til bolig, samt ekstra saker til barna og deg selv. Med god vilje til å samarbeide, kan denne prosessen bli bedre ved å dele på det som allerede var i felles bolig. Eksempelvis er kopper og fat ting man gjerne har mye av, og møbler har man gjerne kjøpt felles.

Hva nå?

Hver måned vil du ha faste utgifter som spiser store deler av budsjettet. Det er viktig å være streng og følge et stramt budsjett fra starten. Betaler du for eksempel strøm og forsikringer hvert kvartal, vil det anbefales å dele disse utgiftene utover hver måned, På denne måten jevner du ut budsjettet ditt, i stedet for å ha ekstra høye utgiftsposter hvert kvartal. Ved utregning av de faste utgiftene, kan det være lurt å være raus med tallene. Et eventuelt overskudd vil kunne hjelpe deg dersom uforutsette kostnader skulle oppstå i de kommende månedene, og over lengre tid føre til sparing.

Lag en utgiftskonto med alt som trekkes fra konto: Leie, strøm, studielån, kommunale utgifter og bilutgifter. Samtidig kan du også lage flere sparekontoer for ulike formål, hvor du legger av en liten sum hver måned om mulig.

Sliter du med å få et lån på grunn av lite egenandel og har problemer, kan det være lurt å spørre familie om å stille som kausjonist. Ellers gir også kommunen startlån som kan brukes som egenkapital, og hjelpe deg med å komme inn på boligmarkedet igjen.

Gå til toppen