Disclaimer

Disclaimer

Skilsmisse.net påtar seg intet ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som finnes tilgjengelig, og dekker ikke kostnader eller tap som måtte oppstå som følge av dette. Skilsmisse.net tar forbehold om feil både av rettslig og teknisk karakter, og det kan ikke reises krav på grunnlag av følger av dette.

Vi tar også forbehold om at informasjonen ikke nødvendigvis til enhver tid er oppdatert. Det understrekes at bruk av nettstedets innhold gjøres på eget ansvar. Skilsmisse.net påtar seg heller ingen form for ansvar for eventuelle feil i informasjon på eksterne nettsteder som skilsmisse.net har lenker til.

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER