Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten.

Barnebidrag og bidragsforskudd

Barnebidrag skal betales av den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet sitt.

Stønadsordninger til enslige forsørgere

Enslig mor eller far, hvilke rettigheter har jeg til økonomisk støtte?

Gå til toppen