Samværssabotasje er når avtalt eller fastsatt samvær ikke gjennomføres, og det ikke foreligger gode grunner for at samværet ikke gjennomføres.

Hva betyr en samværsavtale og hva er viktig å ta med i avtalen?

Hvis barnefaren og barnemoren bor et stykke fra hverandre, kan barnas reisekostnader bli høye.

 Hva er samvær?

Forklaringer på ord og begreper.

Go to top