×

BRUK AV FORUM! (27 sep 2022)

For å kunne skrive innlegg eller svare i Forum så må du ha en bruker. Opprett en bruker ved å velge "Registrer konto" ovenfor.

Vi søker fagpersoner til å besvare spørsmål i vårt fagforum "Spør rådgiveren".

× Her få du svar fra Advokat Mathias Røed som er spesialisert i barne- og familiesaker. Mathias har langvarig og variert erfaring innenfor barne- og familieretten, og har regelmessig oppdrag for domstolene. Han har også ledet en kontrollkommisjon for tvungent psykisk helsevern, undervist og skrevet en rekke artikler innenfor barne- og familieretten.

Fordeling av ressurser

  • Innlegg: 2
  • Mottatte takk 0

Fordeling av ressurser opprettet av wiras1967

Hei!

Jeg lurer på hva dette betyr: «Det er et krav at verdien er i behold».

Hvis arven eller deler av den er lagt inn i boligen til oppussing av bad, er den da i behold?

Jeg har jobbet redusert og i eget firma noen år med liten inntekt, noe x-mannen ikke har kompensert for underveis. Penger han hadde til overs er satt inn på privat pensjonssparing. Han er enig at jeg i følge loven har krav p noe av det, men moralsk sett ikke fordi jeg valgte eget firma fremfor fast inntekt. Samtidig stilte jeg meg opp for familien og tok meg ekstra tid til sønnen med ADHD. Hvordan kan jeg forholde meg til dette? Bør vi ha advokathjelp?

mvh
Charlotte
24/05/2023 16:10 #1

Vennligst Logg inn eller Registrer konto for å bli med i samtalen.

  • Innlegg: 6
  • Mottatte takk 0

Besvart av advokatRoed i emne Fordeling av ressurser

Hei Charlotte,
Jeg legger til grunn at spørsmålet ditt omhandler skjevdeling og at vi dermed er i ekteskapsloven § 59. Jeg legger også til grunn at dere har vært gift. 

Det som kan skjevdeles er verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått, eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra endre enn ektefellen.
Utgangspunktet er at det er den ektefellen som krever skjevdeling som må kunne bevise at verdiene fremdeles er i behold. Dersom eiendelen som er ervervet før ekteskapsinngåelsen eller ved arv er forbrukt, er det alminnelig antatt at skjevdeling ikke skal skje. Beviskravet byr på problemer når midlene er byttet om eller sammenblandet med andre eiendeler, og jo flere ombyttinger og lengre tid som har gått, jo mer komplisert blir det. Det som må vurderes er om verdiene som kreves skjevdelt har tilstrekkelig økonomisk identitet med de opprinnelige skjevdelingsmidlene. 

For eksempel kan den ene ektefellen ha eid en leilighet ved ekteskapsinngåelsen, men solgt den under ekteskapet. Dersom salgssummen ble forbrukt av ektefellene i fellesskap, kan skjevdelingskravet være tapt. Hvis salgssummen i stedet ble investert i en bolig som er i behold på skjæringstidspunktet, kan skjevdelingskravet være i behold. 

Jeg forstår deg dithen at boligen i seg selv ikke er gjenstand for skjevdeling, men at det har blitt brukt skjevdelingsmidler til å pusse opp badet. Slike situasjoner reiser noen særlige spørsmål.
Det første en må ta stilling til er om slike påkostninger har ført til en verdiøkning som er i behold på skjæringstidspunktet. Det kan være vanskelig å føre bevis for dette, særlig dersom det er flere år siden oppussingen fant sted. Ektefeller som har tatt vare på tidligere verdivurderinger og takster vil kunne ha et fortrinn her. 
Det kan være lurt å engasjere en takstmann som kan mene noe om spørsmålet.

Dersom oppussingen har ført til en verdiøkning som er i behold på skjæringstidspunktet, må det tas stilling til om arbeidene ble finansiert med skjevdelingsmidler. Jeg forstår deg dithen at det er tilfellet i din situasjon. Dersom svaret på dette beviselig er ja, vil det kunne gi grunnlag for et skjevdelingskrav. Hvis svaret er nei, vil det kunne føre til en reduksjon eller utvanning av skjevdelingskravet. 

Skjevdelingsretten er ikke absolutt. Et krav om skjevdeling kan bortfalle helt eller delvis, dersom det vil føre til "et åpenbart urimelig resultat" Eksempelet som oftest trekkes frem er dersom ektefellen har tatt seg av hjem og barn det meste av et langvarig ekteskap, og som kommer dårlig ut av delingen på skiftet. Det gjelder også andre unntak.

Dersom dere er uenig i delingen, eller du opplever at du kommer urimelig dårlig ut av delingen, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat så du kan få en ordentlig rettslig vurdering. Det er ikke mulig å gi deg et svar med to streker under her, da det kreves en nærmere vurdering og gjennomgang av dokumentasjon for å kunne si noe sikkert. 
31/05/2023 09:30 #2

Vennligst Logg inn eller Registrer konto for å bli med i samtalen.

Moderator: advokatRoed
Gå til toppen