Har du råd til å skilles?

Har du råd til å skilles?

Hvilke faktorer vil påvirker økonomien ved en skilsmisse?

Når ex 'en nekter å melde flytting

Hva gjør du når ex'en har flyttet ut men nekter å endre bostedsadresse?

Fri rettshjelp i barnefordelingssaker

Når mor og far går fra hverandre, er det alltid et spørsmål om hvor barna skal være.

Ny barnelov fra 01.01.20: felles foreldreansvar for alle blivende foreldre

Ny barnelov fra 01.01.20: felles foreldreansvar for alle blivende foreldre

En endring i barneloven som tredde i kraft 1.januar 2020 gjør at alle nå automatisk får felles foreldreansvar.

Hvorfor bruke en skilsmisseadvokat?

Skilsmisse og samlivsbrudd er ofte krevende prosesser på flere områder, med mange problemstillinger som skal løses.

Rettshjelpere - et rimeligere alternativ til en advokat

Det å konsultere en advokat kan bli en dyr affære, men det finnes rimeligere alternativer, - nemlig rettshjelpere som har en betydelig lavere timepris.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten.

Gå til toppen