Fri rettshjelp i barnefordelingssaker

Fri rettshjelp i barnefordelingssaker

Når mor og far går fra hverandre, er det alltid et spørsmål om hvor barna skal være.

Hvorfor bruke en skilsmisseadvokat?

Skilsmisse og samlivsbrudd er ofte krevende prosesser på flere områder, med mange problemstillinger som skal løses.

Rettshjelpere - et rimeligere alternativ til en advokat

Det å konsultere en advokat kan bli en dyr affære, men det finnes rimeligere alternativer, - nemlig rettshjelpere som har en betydelig lavere timepris.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten.

Gå til toppen