Ny barnelov fra 01.01.20: felles foreldreansvar for alle blivende foreldre

Ny barnelov fra 01.01.20: felles foreldreansvar for alle blivende foreldre

En endring i barneloven som tredde i kraft 1.januar 2020 gjør at alle nå automatisk får felles foreldreansvar.

Kongen har i statsråd 13. september 2019 fastsatt at lovendringene i barneloven § 35 skal tre i kraft fra 1. januar 2020. Lovendringen gjelder alle barn som blir født etter 1. januar 2020.

Tidligere har mor fått foreldreansvaret alene dersom foreldrene ikke var gift eller bodde sammen ved barnets fødsel. 

Etter endringene i barneloven får alle felles foreldreansvar, også for de som ikke har vært gift eller bodd sammen.

Mødre kan etter de nye reglene melde fra til Folkeregisteret innen ett år dersom de ønsker foreldreansvaret alene.

Dersom faren likevel ønsker foreldreansvaret, kan han bringe saken inn for retten, som skal fatte en avgjørelse ut fra en vurdering av barnets beste. Far kan melde fra om at han ikke vil ha felles foreldreansvar innen den samme fristen.

 

Gå til toppen