Rettshjelpere - et rimeligere alternativ til en advokat

Rettshjelpere - et rimeligere alternativ til en advokat

Det å konsultere en advokat kan bli en dyr affære, men det finnes rimeligere alternativer, - nemlig rettshjelpere som har en betydelig lavere timepris.

Hva er en rettshjelper?

En rettshjelper er en person som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, men som ikke har advokatbevilling.

Rettshjelperen yter altså rettshjelp uten å være advokat. Rettshjelpere og advokater har gjennomført samme utdannelse (normalt fem til seks år ved universitet).

En rettshjelper bistår sin klient i enhver juridisk problemstilling, på lik linje som en advokat. Det gjelder både forebyggende bistand og ved konfliktsituasjoner. Hovedforskjellen mellom en advokat og en rettshjelper er at rettshjelperen må ha tillatelse fra domstolen dersom rettshjelperen skal føre sak for sin klient ved domstolene (prosessfullmektig). 

Eksempel på hjelp en Rettshjelper kan bistå med: 

Juridisk rådgivning, bistand til kontraktsskriving, bistand i forhandlinger med motparter m.v.

En rettshjelper må ha tillatelse fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet til å yte juridisk bistand mot betaling.

Det er flere firmaer som driver rettshjelpvirksomhet uten å drive advokatvirksomhet.

Rettshjelpere tar på lignende måte som en advokat, også fri rettshjelp-saker som dekkes av staten.

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER