Meklingsattest

Meklingsattest

Etter at dere har vært til første meklingstime, får dere en meklingsattest.

Men hvis dere ikke møter opp til meklingen eller ikke fullfører timen, får dere ikke noen meklingsattest.

Uavhengig av hvem som har bestilt mekling, må begge møte. Har du gyldig fraværsgrunn (sykdom eller lignende), må du be om ny time så snart som mulig.

I helt spesielle tilfeller kan meklingen foregå via telefon eller med partene hver for seg.

Meklingsattesten er gyldig i seks måneder og er nødvendig hvis dere:
  • vil søke om separasjon
  • vil ha utvidet barnetrygd og enkelte andre ytelser fra NAV
  • skal til domstolen med en sak om foreldreansvar

Meklingsattesten skal legges ved søknaden om separasjon til fylkesmannen. Ved en eventuell sak for domstolen er meklingsattest en forutsetning

 

Kilder og aktuelle linker:

Når er det ekstra viktig å bruke advokat ved et samlivsbrudd?

hvorfor advokat

Når:

  • du er usikker på hvordan ting skal deles og hva du har rett på
  • du trenger hjelp til å tolke lov og regler
  • det store verdier som skal deles
  • det er uenighet om barna 
  • når dere vil unngå konflikter

 Finn din advokat her...

Besøkende nå

Vi har 135 gjester på besøk akuratt nå.

Gå til toppen