Økonomi

Skifteavtale

Under skilsmisseoppgjøret må ektefellene avgjøre delingen av verdier og eiendeler.

Hvem skal ha hva?

Mange ektefeller har aldri snakket om økonomi eller hvordan verdier skal fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd.

Skjæringstidspunktet

Skjæringstidspunktet er et viktig poeng å merke seg, det danner utgangspunktet for delingen og verdsettelse av formuen. 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER