Offentlig skifte kan være aktuelt der ektefellene ikke klarer å bli enige om gjennomføringen av skiftet.

Hva hvis partneren har tatt opp mye lån?

Når separasjon er tatt ut, er det viktig å finne ut hva dere vil gjøre med bolig og bosituasjonen.

Mange ektefeller har aldri snakket om økonomi eller hvordan verdier skal fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd.

Mange par velger å dele inntekter og utgifter som ektefeller, og vil derfor ved skilsmisse dele felleseiendelene eller fellesgjelden.

Det å konsultere en advokat kan bli en dyr affære, men det finnes rimeligere alternativer, - nemlig rettshjelpere som har en betydelig lavere timepris.

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten.

Er barnet under 18 år er det foreldrene som er verge for barnet, noe som betyr at de også har ansvar for barnets økonomi. 

Har du krav på ektefellepensjon fra din fraskilte partner?

Hvem kan få ektefellebidrag?

Barnebidrag skal betales av den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet sitt.

Hvis barnefaren og barnemoren bor et stykke fra hverandre, kan barnas reisekostnader bli høye.

Enslig mor eller far, hvilke rettigheter har jeg til økonomisk støtte?

Hvem eier hva og hva er eiendelene verdt?

Det er ikke lengre skatteklasse 2 for enslige forsørgere, istedet gis et nytt særfradrag.

Go to top