Økonomi

Hva skjer med pensjonen ved en skilsmisse?

Hva skjer med pensjonen ved en skilsmisse?

Hovedregelen er at det man skaper felles under ekteskapet i utgangspunktet skal deles. Slik fungerer det ikke med pensjon.

Både private og offentlige pensjonsordninger skal som hovedregel holdes utenfor formuesdelingen ved en skilsmisse. I praksis betyr dette at dersom man skal ha kompensert for sitt pensjonsmessige tap grunnet for eksempel arbeidsfordelingen i hjemmet, må dette i utgangspunktet løses partene imellom på annen måte.

Ekteskapsloven §61 har en bestemmelse som sier at hvis en ektefelle blir urimelig dårlig stilt, så kan denne ektefellen tilkjennes et beløp. 

Hensikten med denne bestemmelsen er å styrke den økonomiske stillingen til kvinner med lave pensjonsrettigheter som blir skilt etter langvarig ekteskap.

Hva skal til for å få tilkjent et beløp?

Ekteskapets varighet er et viktig moment i denne vurderingen. Andre forhold som pensjonsrettighetenes størrelse, opptjeningstid, partenes alder og fremtidige muligheter for å opparbeide pensjonspoeng vil også være av betydning for om en part tilkjennes vederlag eller ei.

Det at man kan tilkjennes et beløp er imidlertid ikke det samme som at man blir tilkjent noe som helst! Rett til å kreve er som kjent ikke det samme som rett til å få.

Sier den andre ektefellen nei, må man gå rettens vei. Dette innebærer innebærer somregel en økonomisk risiko og ikke minst vil det ofte øke konfliktnivået partene imellom.

Hva bør man gjøre på forhånd?

Det anbefales at partene regulerer denne situasjonen mens man er gift. Det er mye lettere å enes om dette når man er venner enn den dagen bruddet og konflikter er et faktum. 

Har man god økonomi kan dere spare eksplisitt til den ektefellen som er hjemme og vil få lavere pensjonsopptjening. Det som er viktig å huske her er at sparingen bør etableres som særeie på ektefellen, hvis ikke skal midlene i utgangspunktet deles ved et senere skifte. 
Hvor mye man må spare avhenger av hva dere blir enige som skal kompenseres.

De fleste familier har ikke økonomisk handlerom til å spare forløpende der en ektefelle er hjemmeværende eller jobber redusert. Da kan man regulere det på annen måte, man kan feks. formulere i en ektepakt hva som skal skje med pensjonen ved en skilsmisse. Er man kun samboere er det ekstra viktig at man i en samboeravtale regulerer de pensjonsmessige forholdene ved et eventuelt brudd.

Det er enkelt å regne ut hva en ektefelle taper pensjonsmessig ved å jobbe for eksempel 50% stilling i stedet for 100% stilling. Omfattes man av ny opptjeningsmodell i folketrygden opparbeider man pensjon tilsvarende 18,1 prosent av inntekt opp til 7,1 G (folketrygdens grunnbeløp)

Verdien av tjenestepensjonsordningene gjennom arbeidsforhold vil variere avhengig av hvilken pensjonsordning man har hos arbeidsgiver.

 

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER