Økonomi

Hvem skal bo i boligen etter samlivsbruddet?

Hvem skal bo i boligen etter samlivsbruddet?

Hvem skal flytte ut, hvem skal bli boende i det som var et felles hjem? 

Når samlivet bryter sammen møter ofte ektefellene på et praktisk problem. Hvem skal flytte ut, hvem skal bli boende, i det som tidligere var deres felles hjem? Ofte vil konfliktnivået være høyt og man ønsker ikke lenger å bo under samme tak. Blir man ikke enige kan en advokat bistå med å avklare spørsmålet, da gjennom reglene om midlertidig bruksrett til boligen, jf. Ekteskapsloven §92.

Slik midlertidig bruksrett gjelder frem til spørsmålet om bruksrett er endelig avgjort, og sikrer vedkommende et sted å bo. Den endelige avklaringen finner sted ved avtale eller dom, begge deler kan ta lang tid avhengig av hvor stor uenighet det er mellom ektefellene.

Midlertidig bruksrett til boligen kan en imidlertid få en rettslig avklaring på i løpet av svært kort tid. Boligen man begjærer bruksrett i trenger ikke å ha vært ektefellenes felles hjem, og det er heller ikke nødvendig at den som begjærer bruksrett eier boligen det gjelder.

Midlertidig bruksrett er en eksklusiv rett til boligen, i dette ligger at den andre ektefellen ikke lenger har noen rett til å oppholde seg der.

Dersom konfliktnivået er særdeles høyt, og det er grunn til å tro at den andre ektefellen ikke vil respektere den eksklusive boretten, kan i samme prosess anmode retten om å forby den andre ektefelle å komme til den eiendommen eller boligen der den andre ektefellen oppholder seg.

For å vinne frem med krav om midlertidig bruksrett må en normalt sett ha en interesseovervekt i å bli boende sammenlignet med ektefellen. Slik interesseovervekt vil en normalt ha dersom en har daglig omsorg for barn. Andre forhold som taler for bruksrett kan være anstrengt økonomi og manglende nettverk.

Ektefelle som blir tilkjent en midlertidig bruksrett må normalt belage seg på å betale en husleie i kompensasjon til ektefellen som blir nødt til å flytte ut.

 

Skilsmisse.net - alt om separasjon, samlivsbrudd og skilsmisse
Informasjonsportal som gir dekning av alle aspekter rundt temaene samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.

Følg oss

FRI RETTSHJELP

NYTTIGE LENKER

AKTUELLE LOVER

OFFENTLIGE INSTANSER